W Wigilię Cudu

Kazimiera Iłłakowiczówna

Rezyseria: Irena Litwinowicz

Scenografia: Janusz Tartyłło (Polska)

Premiera: 3 marca 2002 r.

Spektakl w Szczecinie (fot. G. Godlewski)

Występują:

Królewicz Kazimierz Mirosław Szejbak
Gawryła Mieczysław Dwilewicz
Olga Teresa Samsonow
Walek Jerzy Szymanel
Walkowa Danuta Sielicka
Kleryk Tadeusz Szpakowski
(Kurier Szczeciński, 8 marca 2002 r., fot. G. Godlewski)